Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Przyjmowanie Opłat 2021 - 👉 Składki członków PZW

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 

 

Opłaty członkowskie oraz sprzedaż zezwoleń

odbywać się będzie w siedzibie koła ul. Bracka 14 w następujących terminach

Jednocześnie przypominamy, że przy  przyjmowaniu opłat w siedzibie koła należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

  

2021

DZIEŃ MIESIĄCA

GODZINY PRZYJMOWANIA

UWAGI

 

 

 

 

 STYCZEŃ

07,  21, 

14.00 do 17.00

 

 LUTY

              04, 18,

14.00 do 17.00 

 

 MARZEC

 04, 11, 25  

 14.00 do 17.00  

 

 KWIECIEŃ

10, 15, 22, 29 

14.00 do 17.00 

dnia 10 sobota -od godz. 14.00-16.00    

 MAJ

 26, 14.00 do 15.00 

 

 

                                 

 

 

  Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie

 

2021

DZIEŃ MIESIĄCA

GODZINY PRZYJMOWANIA

UWAGI

 

 

 

 

 LUTY

------------- 

----------- 

 

 MARZEC

20, 

11.00 do 14.00 

 

 KWIECIEŃ

24, 

 13.00 do 14.00   

 

 

     

    

 

 

 

   Przypomina się o wniesieniu składki członkowskiej do dnia 30 kwietnia,

   po tym terminie pobierane będzie „wpisowe”.

 

   Po w/w terminie istnieje możliwość opłacenia składek członkowskich

   po skontaktowaniu się telefonicznie 662 094 304   606 658 168  

 

  

 

 


Składki Członków PZW  2021

 

 

 


  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E  PZW  


 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

  

 

 TABELA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

 

 Uchwała nr 269/IX/2020 Zarzadu Głównego PZW z dnia 19 września 2020 r w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. pdf


 

 Uchwała nr 71/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.09.2020 r w sprawie określenia wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW .pdf

 

 

 

 


O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E

N A  O C H R O N Ę  i  Z A G O S P O D A R O W I E  W Ó D 


Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 

 TABELA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

 Uchwała nr 35/2020 ZO w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wedkarzy niezrzeszonych na rok 2021 r. pdf

 

 

 

Dodatkowe opłaty w kole 110 1-go Maja

 

Rodzaj opłaty składki

Podstawowa

 Ulgowa

Kobiety bez względu na wiek 

Członek uczestnik

do 16 lat

 

 

 

 

 

Praca na rzecz koła

  40.00

20.00

zwolnione

zwolniony

Sport młodzież

dobrowolna  

 dobrowolna

 dobrowolna

dobrowolna  

Zarybienie

dobrowolna  

 dobrowolna

 dobrowolna

dobrowolna  

Ubezpieczenie

                      Składkę ubezpieczenia pokrywa okręg    

 

 

Wykonanie pracy osobistej tj., 4 godziny x 10,00 zł. uprawnia do zwrotu wniesionego ekwiwalentu.


 

      Ulgi i Zwolnienia :

 

Osoby od 65 lat do 70 lat - udzielona ulga 50%

Osoby powyżej 70 lat , kobiety bez względu na wiek , oraz  członek uczestnik do 16

     lat zwolnione z wykonania pracy na rzecz koła.