Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Kalendarz Zawodów 2021

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 

      

 

 

 

ZAWODY ZALICZANE DO  GRAND-PRIX KOŁA 2021

ZALICZANE BĘDĄ TRZY NAJLEPSZE WYNIKI Z POŚRÓD CZTERECH

 

 

 D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

LP.

ZAWODY

TERMIN

MIEJSCE

zaliczane

 

 

 

 

 

1.

 MISTRZOSTWA KOŁA 

16.05 godz- 7.00

ODRA II

 Grand-Prix*

2.

 LATO 2021

20.06 godz- 7.00

ODRA II

   Grand-Prix**

3.

 PUCHAR ZARZĄDU KOŁA

18.07 godz- 7.00

ODRA II

  Grand-Prix**

4.

 JESIEŃ 2021

19.09 godz- 7.00

ODRA II

  Grand-Prix**

5.

 

 

 

 

Opis.:
UwagaZawody o Mistrzostwo Koła - udział w zawodach bez opłaty startowej.
                   w zawodach o Mistrzostwo Koła dopuszcza się użycie wędki tyczki,

Uwaga - Pozostałe zawody zaliczane do** GPX Koła 2021 rozegrane zostaną bez użycia wędki tyczki. - obowiązuje jedna opłata startowa 60 , płatne do dnia 10.06.2021.  na konto Koła - BNP PARIBAS nr konta: 67 1750 0012 0000 0000 3874 7487. W tytule przelewu należy wpisać - Startowe na zawody GPX Koła 2021 ( oraz podać imię i nazwisko zawodnika).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


 


TOWARZYSKIE ZAWODY KOŁA


  D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

  

 

LP.

ZAWODY

TERMIN

MIEJSCE

UWAGI

 

 

 

 

 

1.

 DZIEŃ DZIECKA *

29.05 godz- 9.00

ODRA II

 

2.

 AKTYWU KOŁA I GOŚCI

02.10 godz- 8.00

ODRA II

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Opis.:

Dzień Dziecka * - zawody dla dzieci członków  Koła rozegrane zostanąna zb. Odra II  na żywej rybie , w dwóch kategoriach wiekowch:


👉  Dzieci młodsze 7 do 10 lat

👉  Dzieci starsze  11 do 15 lat

 

udział dzieci w zawodach bez opłaty startowej, zapisy dzieci przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie - Sekretarz koła  662 094 304 lub 697 698 295 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2021 r.

 

 

 

 


OTWARTE TOWARZYSKIE ZAWODY KOŁA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZW


zb. ODRA II nr 616


  D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

 

LP.

ORGANIZATOR

Koło PZW

TERMIN

 ZAWODY

 

 

 

 

 

1.

110 1-go Maja

 28/29.08  godz. - 8.00 

  Całodobowe Parami *

2.

 

 

 

3.

 

     

 

 

  

Opis.:   

 

* Zawody Całodobowe Parami otwarte dla wszystkich członków PZW - Opłata Startowa 200,00 od pary, wpłata do dnia 18.08.2021 – Startowe należy wpłacić na konto koła  - BNP PARIBAS nr konta: 67 1750 0012 0000 0000 3874 7487.

 W tytule należy podać - Startowe na zawody Całodobowe Parami ( podać datę zawodów oraz imię i nazwisko zawodników)      

W zawodach otwartych obowiazuje posiadanie opłacenej składki członkowskiej PZW na rok 2021 oraz posiadanie ważnego zezwolenia  na amatorski połów ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach na rok 2021 lub opłaconej składki członkowskiej PZW oraz okresowej na amatorski połów ryb  na wody ogólnodostępne Okręgu PZW w Katowicach w dniach rozgrywania zawodów .

 

 Uwaga - liczba stanowisk ograniczona  -  Przed dokonaniem wpłaty startowej na zawody otwarte należy zgłośnić telefonicznie rezerwację na liście startowej. Sekretarz koła Tel. 662 094 304 lub 697 698 295

 

 

REZERWACJA ZBIORNIKA ODRA II 

 

LP.

ORGANIZATOR

Koło PZW

TERMIN

ZAWODY

 

 

 

 

 

1.

 110 1-go Maja

 12.06  godz. -  7.00

  I Puchar WZZ Sierpień 80 

2.

 110 1-go Maja

 18.09  godz. -  7.00

 II Puchar WZZ Sierpień 80

3.

 110 1-go Maja

 25.09  godz. -  7.30

 I Zawody Służb Mundurowych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 Uwaga wędkarze


Przed każdymi zawodami zostanie przeprowadzone koszenie trawy na stanowiskach wędkarskich. Proszę o udostępnienie stanowisk na czas koszenia ( terminy prac zostaną wywieszone na  tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej koła ).

 

Gospodarz Koła Andrzej Surma Tel. 605 647 906